Friday, 5 August 2011

ລາຍຊື່ຜູ້ບໍຣິຈາກ ຕໍ່ຕື່ມຊານສາລາ ແລະຂະຫຍາຍຫ້ອງຮັບແຂກ

1. ທ້າວແສງພະຈັນ-ນາງຄຳຫຼ້າ ອຳພອນພົງ ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ 276.000 ກີບ. (ວັນທີ 5/8/11)
2. ທ່ານທະໂນສິນ ໄຊຍະວົງ ບ້ານດອນກອຍ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1.000 ດອນລາວ (7/8/11)
3. ນາງເຈີ້ນວັນອັ່ນ ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້ ເມືອງໄຊເຊດຖາ 3.000ບາດ (7/8/11)
4. ແມ່ອອກແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ຮ້ານ CPS 5.000 ບາດ
5. ທ້າວກໍຣະເດດ - ນາງພອນພະຈັນ ພ້ອມຄອບຄົວ 500.000 ກີບ
6. ທ່ານວົງຄຳແຫງ-ນາງສຸນິສາ ວົງທະຈັກ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ 200 ດອນ
7. ທ່ານທະນູສິນ - ນາງເບັນຈະມາດ ແກ່ນມະນີຈັນ 2.000 ບາດ.
8. ນາງຮົວ ຮານອາຫານນາໄຊ ຊື້ຊີເພັກ 400 ດອນລາ. (10/08/11)
9. ທ່ານທະວິສຸກ-ນາງເກດແກ້ວມະນີ ສີສຸຣິດ 5.000.000 ກີບ.(11/08/11)
10. ນາງບົວລຽນ 100 ດອນລາ.(14/08/11)

No comments:

Post a Comment