Wednesday, 12 September 2012

ເມືອງເຊລຳເພົາ ແລະເມືອງທາລາບໍຣິວັດ


ເມືອງເຊລຳເພົານັ້ນ ເປັນເມືອງເກົ່າແກ່ຂຶ້ນກັບນະຄອນຈຳປາສັກເດີມ, ຈວບເຖິງປີ ຈສ, 1247 ເຈົ້າຄອງນະຄອນຈຳປາສັກ ໄດ້ມີໝາຍບອກຂອງຫຼວງນາລາ(ຄຳຜຸຍ) ຜູ້ຊ່ວຍເຈົ້າເມືອງເຊລຳເພົາ (ທີ່ບ້ານທ່າໄຮ) ບຸດພຣະນະຣົງພັກດີ(ອິນ) ເຈົ້າເມືອງເຊລຳເພົາ, ຍົກໃຫ້ເປັນພຣະຍາພັກດີ ສຣີສິດທິສົງຄາມ ເຈົ້າເມືອງຟຜດເກົ້າໃຫ້ຂະໜານນາມເມືອງເຊລຳເພົາໃໝ່ ເປັນເມືອງທາຣາບໍຣິວັດ, ຂຶ້ນກັບນະຄອນຈຳປາສັກ, ພຣະຍາພັກດີສຣີສິດທິສົງຄາມ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ້ານເດີມ ທີ່ບ້ານເວີນຄ້ອງ ກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງຊຽງແຕງ ແລ້ວແຕ່ງກັມມະການເປັນຊຸດເມືອງທາຣາບໍຣິວັດຂຶ້ນໃໝ່ ອີກຕ່າງ ຫາກ ສ່ວນເມືອງເຊລຳເພົາກໍຄົງທີ່ຕຳແໜ່ງຜູ້ຮັກສາເມືອງ ກົມການເມືອງຢູ່ຕາມເດີມ ແລ້ວພຣະຍາ ມະຫາອຳມາດ ຈຶ່ງມີກາຈຸລະຣາຊະສີ ຕັ້ງຫຼວງພັກດີ (ບຸນຈັນ) ບຸດພຣະນະຣົງພັກດີ ເປັນເຈົ້າເມືອງ ເຊລຳເພົາ (ບ້ານທ່າໄຮ) ເປັນພຣະພັກດີພູມະເຣັກ, ກອງນອກຊ່ວຍເຜິ້ງມີຕຳແໜ່ງເປັນປລັດ ຍົກກະ ບັດມະຫາດໄທເປັນ ວຽງ ວັງ ຄັງນາ ຊຸດເມືອງເຊລຳເພົາ(ບ້ານທ່າໄຮ) ຢູ່ຕາມເດີມ ບັງຄັບການປົກ ຄອງ ແຍກຈາກເມືອງທາຣາບໍຣິວັດ, ຝ່າຍລະຟາກຫ້ວຍຕາລວດ ເມືອງເຊລຳເພົາ, ໃນເວລານັ້ນຝ່າຍ  ເໜືອຕັ້ງແຕ່ຫ້ວຍລະອັອກ ເມືອງສະພັງພູຜາ(ບ້ານສະພັງປັດຈຸບັນ) ລົງໄປເຖິງຄອງສຽມໂບກ ຕໍ່ຂະ     ເໝນນອກພຣະຣາຊະອານາເຂດ ຝ່າຍໃຕ້, ທິດຕາເວັນຕົກ ເຖິງຕາແສງກັງສວາຍ ຕໍ່ເຂດແດນເມືອງ ມະໂນໄພ.

ຄັດຈາກໜັງສືພົງສາວະດານເມືອງໂຂງ ໄດ້ຈາກຫໍສະໝຸດ ຫ້ອງການທີ່ວ່າເຈົ້າຄະນະແຂວງສີທັນດອນ ທີ່ວັດກາງໂຂງ ເມືອງໂຂງ.