Sunday, 12 June 2011

໑ ກັປ ມີຈັກປີໃນເມືອງມະນຸດ

- ເລື່ອງຂອງກັບ(ກັປ) ຈາກພຣະໄຕປິດົກນັ້ນ, ກ່າວດັ່ງນີ້ "ມີຂຸມເລິກ ກວ້າງທັງ ໔ ດ້ານລະ ໑ ໂຍດ ໑໐໐ ປີໃດ ເທວະດາເອົາເມັດຜັກາດມາຖິ້ມລົງ ໑ ເມັດຈົນເຕັມຈຶ່ງໄດ້ ໑ ກັບ.
- ແລ້ວ ເຮົາມາຕັ້ງສູດເລກຄະນິດ ເພື່ອຈະຫາວ່າ ໑ ກັບມີຈັກປີ ?
------------------------------------------
ການຄໍານວນ:
ກ. ສົມມຸດ:
- ຂຸມເລີກຈະຕຸຣັດ ກວ້າງ ຍາວ ແລະສູງ ໑ ໂຍດ, ໃນເວລາ ໑໐໐ ປີເອົາເມັດຜັກກາດ ໑ ເມັດຖິ້ມລົງໄປໃນຂຸມນັ້ນ ທໍາຈົນວ່າເມັດຜັກກາດ ເຕັມຂຸມນັ້ນ ຈຶ່ງເທົ່າກັບ ໑ ກັບ.

ຂ. ວິເຄາະການຄຳນວນ
- ໑ ໂຍດ ເທົ່າກັບ ໑໖ ກິໂລແມັດ.
- ດັ່ງນັ້ນຂຸມນີ້ມິປະຣິມາດ ເທົ່າກັບ ໑໖×໑໖×໑໖ = ໔໐໙໖ ກິໂລແມັດກີບ
- ສົມມຸດຖານປະມານວ່າ "ຜັກກາດ ໑ ແມັດ ເທົ່າກັບ ໐.໕ ມິນລີແມັດ.
- ໑ ກິໂລເມັດແຈກເປັນມິນລີແມັດ ໄດ້ ຄື ໑໐×໑໐໐×໑໐໐໐ = ໑.໐໐໐.໐໐໐ ມີນລີເມັດ.
- ກິໂລແມັດໜຶ່ງ ຈະໄດ້ໃຊ້ເມັດຜັກກາດຮຽງກັນຢ່າງແໜ້ນຂະໝັດ (໑.໐໐໐.໐໐໐)/໐.໕ = ໒.໐໐໐.໐໐໐ ເມັດ.
- ດັ່ງນັ້ນ, ໑໖ ກິໂລເມັດ ຈະໄດ້ໃຊ້ເມັດຜັກການຮຽງກັນ ໑໖×໒.໐໐໐.໐໐໐ = ໓໒.໐໐໐.໐໐໐ ເມັດ.
- ຖ້າປະລິມມາດຄື ກວ້າງ × ຍາວ × ສູງ ຕ້ອງໃຊ້ເມັດຜັກກາດທັງໝົດ ຄື
- ໓໒.໐໐໐.໐໐໐ × ໓໒.໐໐໐.໐໐໐ × ໓໒.໐໐໐.໐໐໐ = ໓໒.໗໖໘.໐໐໐.໐໐໐.໐໐໐.໐໐໐.໐໐໐.໐໐໐ ປີ ຈຶ່ງໄດ້ ໑ ກັບ,
(ສາມລ້ານສອງແສນເຈັດໝື່ນຫົກພັນແປດຮ້ອຍລ້ານລ້ານຕື້ປີ) ຈຶ່ງນັບໄດ້ ໑ ກັບ
- ປະມານ ໓.໓ X ໑໐^໒໔ ປີ (ສາມຈຸດສາມຄູນສິບຍົກກຳລັງຊາວສີ່)

ອາຍຸສະຫວັນ ໖ ຊັ້ນ

໑. ຊັ້ນຈາຕູມມະຫາຣາຊິກາ ເທວະດາຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໂດຍສະເໝີພາກກັນ ເທວະດາຢູ່ຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໄຂ ໕໐໐ ປິທິບ, ຄວາມຕ່າງຂອງອາຍຸ ຄື ໑ ວັນ ໑ ຄືນ ຂອງສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ເທົ່າກັບ ໕໐ ປີເມືອງມະນຸດ ທຽບໄດ້ ຄື ນັບອາຍຸໃນໂລກມະນຸດເທົ່າກັບ ໙ ລ້ານປີເມືອງມະນຸດແລ.

໒. ຊັ້ນຕາວະດິງສາ(ຕາວະຕິງສ໌) ເທວະດາຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໂດຍສະເໝີພາກກັນ ເທວະດາຢູ່ຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໄຂ ໑.໐໐໐ ປິທິບ, ຄວາມຕ່າງຂອງອາຍຸ ຄື ໑ ວັນ ໑ ຄືນ ຂອງສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ເທົ່າກັບ ໑໐໐ ປີເມືອງມະນຸດ ທຽບໄດ້ ຄື ນັບອາຍຸໃນໂລກມະນຸດເທົ່າກັບ ໓໙ ລ້ານປີເມືອງມະນຸດແລ.


໓. ຊັ້ນຍາມາ ເທວະດາຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໂດຍສະເໝີພາກກັນ ເທວະດາຢູ່ຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໄຂ ໒.໐໐໐ ປິທິບ, ຄວາມຕ່າງຂອງອາຍຸ ຄື ໑ ວັນ ໑ ຄືນ ຂອງສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ເທົ່າກັບ ໒໐໐ ປີເມືອງມະນຸດ ທຽບໄດ້ ຄື ນັບອາຍຸໃນໂລກມະນຸດເທົ່າກັບ ໑໔໔ ລ້ານປີເມືອງມະນຸດແລ.

໔. ຊັ້ນດຸດສິດ(ຕຸສິຕາ) ເທວະດາຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໂດຍສະເໝີພາກກັນ ເທວະດາຢູ່ຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໄຂ ໔.໐໐໐ ປິທິບ, ຄວາມຕ່າງຂອງອາຍຸ ຄື ໑ ວັນ ໑ ຄືນ ຂອງສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ເທົ່າກັບ ໔໐໐ ປີເມືອງມະນຸດ ທຽບໄດ້ ຄື ນັບອາຍຸໃນໂລກມະນຸດເທົ່າກັບ ໕໗໖ ລ້ານປີເມືອງມະນຸດແລ.


໕. ຊັ້ນນິມມານະຣະດີ(ຕີ) ເທວະດາຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໂດຍສະເໝີພາກກັນ ເທວະດາຢູ່ຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໄຂ ໘.໐໐໐ ປິທິບ, ຄວາມຕ່າງຂອງອາຍຸ ຄື ໑ ວັນ ໑ ຄືນ ຂອງສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ເທົ່າກັບ ໘໐໐ ປີເມືອງມະນຸດ ທຽບໄດ້ ຄື ນັບອາຍຸໃນໂລກມະນຸດເທົ່າກັບ ໒.໓໐໔ ລ້ານປີເມືອງມະນຸດແລ.

໖. ປະຣະນິມມິຕວະສວັສດີ ເທວະດາຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໂດຍສະເໝີພາກກັນ ເທວະດາຢູ່ຊັ້ນນີ້ ມີອາຍຸໄຂ ໑໖.໐໐໐ ປິທິບ, ຄວາມຕ່າງຂອງອາຍຸ ຄື ໑ ວັນ ໑ ຄືນ ຂອງສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ເທົ່າກັບ ໑,໖໐໐ ປີເມືອງມະນຸດ ທຽບໄດ້ ຄື ນັບອາຍຸໃນໂລກມະນຸດເທົ່າກັບ ໙.໒໑໖ ລ້ານປີເມືອງມະນຸດແລ.

- ທ່ານທັງຫຼາຍ ສັງເກດເບິ່ງ ເທວະດາພຽງຫົກຊັ້ນ ແລ້ວກໍເຫັນຄວາມຕ່າງຂອງອາຍຸຂອງເທວະດາຊັ້ນຕ່າງໆໄດ້ຈະແຈ້ງ ແລະແຕກຕ່າງປານນິ້, ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາຍັງເຫັນຄວາມຕ່າງລະຫວ່າງ ໑ ມື້ ໑ ຄືນຂອງພວກເຂົາ ເມື່ອທຽບອາຍຸໃນໂລກເຮົາມັນໂລດຕ່າງກັນແສນໂຍດ ອັນນັ້ນມັນກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ເທວະດາເລົ່ານັ້ນ ຢູ່ໄກຈາກໂລກຫຼາຍປານໃດ ນັກດາຣາສາດອາດຄິດໄດ້ແລ.

ນັບສະຫວັນ

໑.ພູມມານັງ
໒.ຈາຕູມມະຫາຣາຊິກາ
໓.ຕາວະຕິງສາ
໔.ຍາມາ
໕.ຕຸສິຕາ(ດຸສິດ)
໖.ນິມມານະຣະຕິ
໗.ປະຣະນິມມິຕສະວັດຕີ(ສະວັດດີ)
໘.ພຣົມມາປະຣິສັດຊາ
໙.ພຣົມມາປະໂຣຫິຕາ
໑໐.ມະຫາພຣົມມາ
໑໑.ປະຣິຕຕະພາ
໑໒.ອັປປະມານາພາ
໑໓.ອາພັດສະຣາ
໑໔.ປະຣິຕຕະສຸພາ
໑໕.ອັບປະມານາສຸພາ
໑໖.ວຸພະກິນຫະກາ
໑໗.ເວຫັພພະລາ
໑໘.ອະວິຫາ
໑໙.ອະຕັບປາ
໒໐.ສຸທັດສະ
໒໑.ສຸທັດສີ
໒໒.ອະການິຕຖາ

ບຸນພຣະເຫວດຄັ້ງທີ ໑໐ ປະຈຳປີ ໒໕໕໔ ວັດວຽງຈະເຣີນ


- ວານີ້ ວັນທີ ໑໑ ມິຖຸນາ ໒໐໑໑, ທີ່ວັດວິຈິດທັມມາຣາມ ບ້ານວຽງຈະເລີນ ມີການຕັ້ງບຸນພຣະເຫວດ ຕອນເຊົ້າ, ບ່າຍ ໑໔ ໂມງມີການບວດພຣະ ເວລາ ໑໖:໐໐ ໂມງ, ສູດປະຣິຕະມຸງຄຸນ ເທດອິຕິປິໂສ ວັດຕະໂສ ແລະເທດມະໄລໝື່ນ ມະໄລແສນ.


(ແຫ່ນາກບວດພຣະ)

- ວັນນີ້ ວັນທີ ໑໒ ມິຖຸນາ ໒໐໑໑ ເວລາ ໐໒:໐໐ ແກ່ເຂົ້າພັນກ້ອນ, ອ່ານສັງກາດ ແລ້ວສືບຕໍ່ເທດ ພະເຫວດ ເລິ່ມແຕ່ກັນທັດສະພອນ ຫິມມະພານ ທານະຂັນ ເວລາ ໐໗:໐໐ ໂມງວັນນີ້ ຢຸດຕັກບາດຖວາຍສັງຄະທານ.
- ເຊີນທ່ານ ມາຮ່ວມບຸນ ຟັງທັມຈົນຮອດເວລາ ໑໗:ໂມງຂອງວັນນີ້.