Thursday, 16 June 2011

ພຣະສັກສິດປະຈຳວັດວຽງຈະເຣີນ

- ວັດວິຈິດທັມມາຣາມ ເປັນວັດໃໝ່ກໍຈິງ ແຕ່ວ່າມີພຣະພຸດທະຮູບ ທີ່ເກົ່າ ແລະສັກສິດຢູ່ຫຼາຍສິ່ງ ສິ່ງໜຶ່ງທີຢາກສະເໜີ ຄືພຣະພຸດທະຮູບ
- ພຣະທະຮູບອົງນີ້ ມີການຮຽກຊື່ວ່າ "ຈັນວິຈິຕຕາທິຣາຊ" (ຊື່ນີ້ໄດ້ຈາກນິມິດ ຂອງຜູ້ນອນເຝົ້າ-ຈະເລົ່າໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ)

- ນັບແຕ່ສ້າງວັດມາໄດ້ 3 ປີ, (ຄືນັບແຕ່ອາຕະມາ ໄດ້ມາຢູ່ສະຖານ ທີ່ຈະສ້າງວັດວຽງຈະເລີນເປັນ ຕົ້ນມາ) ວັນທີ 18 ມິນາ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ຈົນຮອດ ວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2004 ໄດ້ພຣະອົງນີ້ມາປະດິດສະຖານທີ່ວັດວຽງຈະເຣີນ.

- ເລື່ອງເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄືເດືອນ 8(ລາວ) ວັນນັ້ນຢູ່ທີ່ວັດ ທ່ານເພັດສະໝອນ ຄົນບ້ານວຽງຈະເລີນ ໄດ້ມານັ່ຫຼິ້ນນໍາທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກກຸຕິເກົ່າ, ໄດ້ລົມກັນຫຼາຍເລື່ອງ ໃນຫຼາຍໆເລື່ອງນັ້ນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງ