Sunday, 24 July 2011

ກິດຈະກັມວັນສິນ ແຮມ 8 ຄ່ໍາເດືອນ 8 ວັນທີ 23/07/11 ທີ່ວັດວຽງຈະເລີນ(ເລວາແລງ 18:00 ໂມງ)
ກິດຈະກັມມວນຊົນທີ່ວັດ ມີຄື

(ເວລາ 17:00 ໂມງ ເບິ່ງໜັງເລື່ອງພຸດທະປະຫວັດ 1 ມ້ວນ ມີ 12 ມ້ວນຈົບສາຍໄປທຸກໆວັນສິນ)
ທຸກໆໆສີນ 8 ຄໍ່າ 15 ຄໍ່າ
ເວລາ 17: 45 ນາທີ ເຕົ້າໂຮມຍາດໂຍມ
1. ຟັງເທດ (ເລື່ອງຊະນະສັນທະ 20 ນາທີ)
2. ໄຫວ້ພຣະ 20 ນາທີ
3. ນັ່ງສະມາທິ 20 ນາທີ,
4. ຟັງທັມ 20 ນາທີ.
ຈົບແລ້ວໃຫ້ພອນ ກັບບ້ານ
(ຜູ້ຢູ່ ຈໍາສິນ 8 ນອນທີວັດ 1 ຄືນ)
ທ່ານໃດສົນໃຈ ເຊິນມາໄດ້ທຸກໆວັນສີນ
(ບໍ່ແມ່ນວັນສິນ ຫາກຢາກໄວ້ພຣະ ແລະນັ່ງສະມາທີ 10 ນາທີ ເຊີນໄດ້ທຸກວັນ ມາຮອດວັດກ່ອນ 6 ໂມງຍັງ 10 ນາທີ)

No comments:

Post a Comment