Wednesday, 29 June 2011

ໄປງັນເຮືອນດີ ຫຼືໄປປົງສົບ

- ບູຮານນະຈານ ທ່ານຊິເຮັດຫຍັງທໍາຫຍັງຕ້ອງມີພິທີຮີຕອງ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເກີດມຸງຄຸນ ແມ່ກະທັງໄປງັນເຮືອນດີນັ້ນ ກ່ອນຊິຂຶ້ນເຮືອນທ່ານໃຫ້ທ່ອງຄາຖານີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜີຂ້າມຫົວ.

ຄາຖາວ່າດັ່ງນີ້:
ອະຍັງ ອັຕຕະມະ ພາໂວ ນາມະຮູປັງ ທຸກຂັງ ອະນິຈຈັງ ອະນັຕຕາ ອະສຸຈິ ອະສຸພັນ ອະມັງ ກັມມັຕຖານັງ ພະເວຕິ
- ເວຫາກໃຕ້ທູບຫົວສົບ ທ່ານກໍໃຫ້ຈັບເອົາທູບມາ 1 ດອກໄດ້ແລ້ວວ່າຄາຖານີ້ ເປັນການພິຈາຣະນາສັງຂານ,

No comments:

Post a Comment