Friday, 21 March 2008

ຂ່າວບຸນຍົກຍອດຊໍ່ຟ້າສີມາ


ຂ່າວບຸນຍົກຍອດຊໍ່ຟ້າສີມາ

ວັດຫາງຂະເໝົາ ເມືອງມຸນລະປະໂມກ ແຂວງຈຳປາສັກ

------------

ວຸດທິທັມ ຄຳຝູງຂ້າທັງຫຼາຍ ພາບໃນມີພຣະສົງ ສາມະເນນເປັນເຄົ້າ, ພາຍນອກມີອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະເຖົ້າ ແກ່ແນວໂຮມ ຕລອດທັງອົງການຈັດຕັ້ງຂະເໝົາໂພນຈຳປາ ແລະຄຸ້ມບ້ານຫາງດອນຂະເໝົາ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງກັນ ເຮັດບຸນ ຍົກຍອດຊໍ່ຟ້າຫຼັງຄາສິມຂຶ້ນ ດັ່ງມີກຳນົດການດັງນີ້.

ວັນອັງຄານ, ທີ 1 ເມສາ 2008, ກົງກັບແຮມ 11 ຄ່ຳ, ເດືອນ 4 ປີ ພ.ສ 2550, ເປັນວັນຫາງຫາກະກຽມສະ ຖານທີ່.

ວັນພຸດ, ທີ 2 ເມສາ 2008, ກົງກັບແຮມ 12 ຄ່ຳ, ເດືອນ 4 ປີ ພ.ສ 2550, ເປັນມື້ຕັ້ງບຸນ ຕອນແລງ ເວລາ 16:00 ໂມງ, ມີການສູດປະຣິຕຕະມຸງຄຸນ ແລະມີການຄົບງັນດ້ວຍລຳວົງ(ດົນຕຣີ)ຕລອດຄືນ.

ວັນພະຫັດ, ທີ 3 ເມສາ 2008, ກົງກັບແຮມ 13 ຄ່ຳ, ເດືອນ 4 ປີ ພ.ສ 2550, ເປັນມື້ຕັກບາດ ຖວາຍສັງຄະ ທານ ແລະຍົກຍອດຊໍ່ຟ້າ ໃນເວລາ 08:00 ໂມງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະພຸດທະບໍຣິສັດ ຈົ່ງໄດ້ສະຫຼະເວລາໄປຮ່ວມບຸນ ສິນ ກິນທານນຳ ພວກຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ.

ຂໍອ່ວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າພາບຜູ້ໃນບຸນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງປະສົບສຸກສົມຫວັງໃນໜ້າທີ່ການງານ ແລະພຽບພ້ອມໄປ ດ້ວຍ ພອນທິບ ໔ ປະການ ຄືອາຍຸ, ວັນນະ, ສຸຂະ, ພະລະ ປະຕິພານ ທະນະສານ ສົມບັດ ຕລອດປີໃໝ່ນີ້ດ້ວຍ ເທີ້ນ.

dd.jpg

ຄະນະກັມມະການ

ຄະນະທີ່ປຶກສາ

ຝ່າຍສົງ

1- ພຣະອາຈາຣຍ໌ບຸນທອງ ວິປະໄຊຍ໌(ຊາໂງນ).

2- ພຣະອາຈາຣຍ໌ສີຜາ ເສງສີດຳ ວັດຫ້ວຍໂກ

3- ພຣະອາຈາຣຍ໌ເນືອງ ໂພທິຣາດ ວັດຫົວຂະເໝົາ.

4- ພຣະອາຈາຣຍ໌ກິແກ້ວ ປັນຍາ ວັດດອນພານເຄົາ.

5- ພຣະອາຈາຣຍ໌ໃສ ແສງພຣະຈັນ ວັດຮີນາຄອນ.

6- ພຣະອາຈາຣຍ໌ບຸນສີ ສີສະຫວັດ ວັດກາງໂຂງ.

7- ພຣະອາຈາຣຍ໌ຫອມ ວັນສີຣິ

ຝ່າຍສົງ

1. ທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ພ້ອມຄອບຄົວ.

2. ທ່ານທອງແດງ ສິງທິຣາຊ ແມ່ເຖົ້າໜຼພັນ, ທ່ານແສງແກ້ວ ນາງວັນນະລີ.

3. ທ່ານດຣ. ບົວພັນ ໃສທິຣາຊ ພ້ອມຄອບຄົວ.

4. ທ່ານເພັດສະຫວັນ ປຳ້ນຳ້ມັນມີເມືອງ ພ້ອມຄອບຄົວ.

5. ແມ່ເຖົ້າໜຼພັນ, ທ່ານແສງແກ້ວ ນາງວັນນະລີ.

6. ທ່ານດຣ. ບົວພັນ ໃສທິຣາຊ ພ້ອມຄອບຄົວ.

7. ທ່ານອຸໄດ ສຸວັນນາລີ ພ້ອມຄອບຄົວ.

8. ທ່ານບຸນຊຸມ ສີສະຫວັດ ພ້ອມຄອບຄົວ.

9. ທ່ານຈັນຖະໜອມ ສົມວົງ ພ້ອມຄອບຄົວ.

10. ທ່ານສົມບູນ(ຕິ) ຊາບັນດິດ, ຮ້ານຂາຍຄຳຕລາດສວັນ.

ຄະນະກັມມະການດຳເນີນງານ

ຝ່າຍສົງ

1- ພຣະອຈາຣຍ໌ບຸນຈອນ ແກ້ວສັນຕິໄຊຍ໌(ວັດໂພນຈຳປາ)

2- ພຣະອາຈາຣຍ໌ເນືອງພິລັກ ໂຂຕິທອນ(ວັດວຽງຈະເຣີນ)

3- ພຣະອຈາຣຍ໌ອຸດົມ ແກ້ວປະເສີດ(ວັດປາກເຊ)

4- ພຣະອາຈາຣຍ໌ພຸດທະວັນ ປຸນນະຣາດ(ວັດຫາງຂະເໝົາ)

5- ພຣະອາຈາຣຍ໌ສົມຊາຍ ປຸນຍະປາສິດ(ວັດໂຊກຄຳ)

6- ພຣະອຈາຣຍ໌ຈັນຫອມ ວັນສີຣິ(ວັດໂພນງາມ)

7- ພຣະອຈາຣຍ໌ສິຈັນ ສຸກຈະເຣີນ(ວັດວຽງຈະເຣິນ)

8- ພຣະອາຈາຣຍ໌ຄຳໄພ ດຳດີ(ວັດວຽງຈະເຣີນ)

9- ພຣະອາຈາຣຍ໌ພົມມະຣີນ ສຸດທິວົງ.

10- ພຣະອາຈາຣຍ໌ບຸນເຈືອ ພົມມະຈັນ

ແລະພຣະສົງ-ສາມະເນນພາຍໃນວັດ.

ຝ່າຍສົງ

11. ທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ພ້ອມຄອບຄົວ.

12. ທ່ານທອງແດງ ສິງທິຣາຊ ແມ່ເຖົ້າໜຼພັນ, ທ່ານແສງແກ້ວ ນາງວັນນະລີ.

13. ທ່ານດຣ. ບົວພັນ ໃສທິຣາຊ ພ້ອມຄອບຄົວ.

14. ທ່ານເພັດສະຫວັນ ປຳ້ນຳ້ມັນມີເມືອງ ພ້ອມຄອບຄົວ.

15. ແມ່ເຖົ້າໜຼພັນ, ທ່ານແສງແກ້ວ ນາງວັນນະລີ.

16. ທ່ານດຣ. ບົວພັນ ໃສທິຣາຊ ພ້ອມຄອບຄົວ.

17. ທ່ານອຸໄດ ສຸວັນນາລີ ພ້ອມຄອບຄົວ.

18. ທ່ານບຸນຊຸມ ສີສະຫວັດ ພ້ອມຄອບຄົວ.

19. ທ່ານຈັນຖະໜອມ ສົມວົງ ພ້ອມຄອບຄົວ.

20. ທ່ານສົມບູນ(ຕິ) ຊາບັນດິດ, ຮ້ານຂາຍຄຳຕລາດສວັນ.

ຄະນະເຈົ້າສັດທາສ້າງຍອດຊໍ່ຟ້າ

ພຣະອາຈາຣຍ໌ບຸນຈອນ ແກ້ວສັນຕິໄຊ, ພຣະອາຈາຣຍ໌ເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ, ແມ່ຕູ້ໃຈ-ທ່ານຈິ້ມ-ນາງພວງມາໄລ ແມ່ຂອງບຣິສ

ທ່ານເຄື້ອງ-ນາງຫຍຸ້ນສົມໝາຍ+ແມ່ເຖົ້າດຳ, ທ່ານພຸກໝິ້ນ-ນາງບົວຜິນ, ພໍ່ເຖົ້າຕັນ-ແມ່ເຖົ້າໄທ ແກ້ວສັນຕິໄຊ, ສັດທາຣວມບ້ານຫາງຂະເໝົາ ໂພນຈຳປາ ແລະຂະເໝົາກາງ

ຍາດໂຍມຜູ້ຕ້ອງຢາກຮ່ວມເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວພະນົມເປັນ, ອັງກໍວັດ ປະເທດກັມປູເຈັຍ ຕິດຕໍ່ ພຣະອາຈາຣຍ໌ເນືອງ 224-1861 ພຣະອາຈາຣຍ໌ສີຈັນ 227-3045, ພຣະອາຈາຣຍ໌ສົມຊາຍ 220-5583

No comments:

Post a Comment